Kultur og fritid

Nyborg Kommune rummer et aktivt og bredt kultur- og fritidsliv. Med udgangspunkt i byrådets Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik understøtter Kommuneplan 2013 en udvikling, hvor kultur- og fritidslivet kan udvikles i forhold til de organiserede aktiviteter og i forhold til fleksible og individuelle tilbud til borgere og gæster, som ikke er en del af det organisërede kultur- og fritidsliv.

Mål

Kommunens kultur-, fritids- og idrætsliv skal være blandt de bedste i landet til folkeoplysning, foreningsliv og kulturelt iværksætteri.

Kommunen skal sammen med foreninger og ildsjæle forny og fremtidssikre rammer, faciliteter og ordninger for et stærkt kultur-, fritids- og idrætsliv, - gerne i retning af et udvidet kulturbegreb og nye forståelser af fritidsaktiviteter.

Samarbejde på tværs i kultur-, fritids- og idrætslivet skal øges og synliggøres.

Nyborg Slot og by skal fremstå som drivkraft for mange kulturelle initiativer med reference til historien.

Flere borgere og gæster skal deltage i kultur-, fritids- og idrætslivet - med lyst til mere.

Nyborg Bibliotek og Nyborg Musikskole udgør et vigtigt grundlag for at understøtte, udvikle og synliggøre kultur- og musiklivet i bred forstand

Redegørelse

Delmål samt konkrete handlinger i relation til Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken kan ses via link i boksen til højre.

Status

Kommuneplan 2013 er vedtaget endeligt af Nyborg Byråd den 17. december 2013

Links

Kultur-, Fritids- og Idraetspolitik.pdf (91.7 KB)