Tillæg til kommuneplanen

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune 02.04.19 - 28.05.19
Tæt-lav boligbebyggelse på Vestergaard - Ullerslev - Forslag 04.12.18 - 31.01.19
Udvidelse af bykernen i Nyborg 03.09.19 - 29.10.19

    

Vedtagne Kommuneplantillæg
Boligbebyggelse Strandhøjen - Skaboeshusevej, Nyborg
Kp 2017 tillæg nr. 3
Campushaven - Sylleskovvej
Højlager ved Danrice i Ørbæk
Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder
Offentlige formål på Slotsholmen - 1.O.22
Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder
Pylon ved Storebæltsvej i Nyborg
Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur
Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup