Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m 24.09.19 - 19.11.19
Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune 02.04.19 - 28.05.19
Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune 02.04.19 - 28.05.19
Lagerhaller på Lindholm Havn 01.10.19 - 29.10.19
Udvidelse af bykernen i Nyborg 03.09.19 - 29.10.19

    

Vedtagne Kommuneplantillæg
Boligbebyggelse Strandhøjen - Skaboeshusevej, Nyborg
Kp 2017 tillæg nr. 3
Campushaven - Sylleskovvej
Højlager ved Danrice i Ørbæk
Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder
Offentlige formål på Slotsholmen - 1.O.22
Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder
Pylon ved Storebæltsvej i Nyborg
Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur
Tæt-lav boligbebyggelse på Vestergaard - Ullerslev
Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk