click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / Retningslinjer

Retningslinjer

Nedenfor ses en liste over emner i kommuneplanen. Ved at klikke på det enkelte emne kommer du direkte til det pågældende opslag, hvor retningslinjerne er oplistet i nummerorden:

 

Det vil vi

Bymønster og byudviklingBefolknings- og boligudviklingErhvervsudviklingDetailhandelDet åbne land,  Grøn omstilling/Bæredygtighed  Klimatilpasning

By og land

Nyborg:

Samlet udviklingsplanBoligområder,  Erhvervsområder,  Detailhandel,  Bymidten og havnenGrønne områder,  

Ørbæk:

Samlet udviklingsplanBoligområderErhvervsområderDetailhandel,  Grønne områder

Ullerslev:

Samlet udviklingsplanBoligområder,  ErhvervsområderDetailhandelGrønne områder

Landsbyerne og landdistriktet:

Aunslev/HjulbySkellerupVindinge/RosildeRefsvindingeFrørupTårup Svindinge  Herrested/Måre,  Ellinge,  LangtvedØvrige landsbyer og LanddistrikterByggeri i det åbne land.

Natur og Miljø

Landskaber,  Naturbeskyttelse,   Lavbundsarealer

JordbrugSkovrejsningKulturarv og bevaring,

KystnærhedszonenGeologi,  Vandløb, søer og kystvande

Grundvandsbeskyttelse

StøjRåstoffer

Ferie og fritid

SommerhuseKolonihaverOvernatningstilbudCampingpladser Friluftsliv,   Lystbådehavne.

Infrastruktur og teknik

Fælles fynsk infrastrukturplan   Veje/FremkommelighedVeje/TilgængelighedTrafiksikkerhedTrafikstier,  Kollektiv trafikHavneVindmøllerTekniske anlæg. "Smart City"

 

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk