click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser for risikovirksomheder

Jf. Risikobekendtgørelsen skal der ved planlægning af arealanvendelse tages hensyn til behov for passende afstande mellem virksomheder og risikofølsomme anvendelser.

Omkring risikovirksomheder udlægges som udgangspunkt et konsekvensområde på 500 m.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom anvendelse er mindre end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene er acceptable og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Inden for konsekvensområder må der ikke etableres risikofølsom anvendelse som f.eks. offentlige bygninger og arealer, rekreative områder, områder som på grund af deres karakter er af særlig interesse eller særligt følsomme, ligeledes boligområder, veje og andre transportanlæg samt bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Bredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, og bygninger og områder, som er svært evakuerbare, medmindre det er vurderet, at risikoforholdene er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

I kommunen forefindes 4 risikovirksomheden. Ekokem a/s (Kommunekemi) og Koppers Denmark er begge beliggende i Nyborg by og har Miljøstyrelsen som myndighed. Kommunen er myndighed for de 2 risikovirksomheder; Orskov Foods og Danrice A/S. Begge virksomheder er beliggende i Ørbæk by. For disse 2 virksomheder gælder et konsekvensområde på 200 meter, idet hver virksomhed har et oplag på mellem 5 til 50 tons ammoniak. Kommunen skal derfor under planlægning i nærmiljøet til de 2 virksomheder, tage hensyn til konsekvensområdet.

Kort

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk