click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser for parkering

Rammebestemmelserne for parkering finder anvendelse på ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse.

Generelle krav til p-pladser i Nyborg Kommune

Boligområder  
Åben-lav 2 p-pl. pr. bolig på egen grund
Tæt-lav 1½ p-pl. pr. bolig (1 ved boligen; den ½ kan anlægges på fælles p-plads)
Etage 1½ p-pl. pr. bolig
Erhverv   
Dagligvarebutikker 1 p-pl. pr. 25 m2 bruttoetageareal
Udvalgsvarebutikker op til 750 m2 1 p-pl. pr. 50 m2 bruttoetageareal
Udvalgsvarebutikker over 750 m2  1 p-pl. pr. 25 m2 bruttoetageareal
Kontor og administrative erhverv 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal
Klinikker og liberale erhverv 1 p-pl. pr. 25 m2  etageareal
Produktion og lager  1 p-pl. pr. 100 m2 erhvervsetageareal
Hoteller og vandrehjem 1 p-pl. pr. værelse
Teatre, biografer og lign. 1 p-pl. pr. 8 siddepladser
Restauranter og cafeer 1 p-pl. pr. 5 siddepladser
Institutioner  
Skoler 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal
Daginstitutioner 1 p-pl. pr. 15 m2 etageareal
Ungdoms- og videregående uddannelser 1 p-pl. pr. 50 m2 etageareal

Hvis parkering ikke kan indpasses på egen ejendom kan den nødvendige parkering tillades etableret på nærliggende anden ejendom under betingelse af at anvendelsen til parkering tinglyses på den pågældende ejendom. Se også afsnittet om Parkeringsfonden herunder.

Parkeringsfonden i Nyborg Kommune

Hvis det ved nybyggeri eller ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse vil være vanskeligt eller umuligt at skaffe det nødvendige areal på egen grund til anlæg af det fornødne antal parkeringspladser, kan Nyborg Kommune efter ansøgning meddele fritagelse for anlæg af de manglende parkeringspladser på egen grund mod, at grundejeren i stedet indbetaler bidrag til parkeringsfonden. Se mere via linket i linkboksen.

Generelle krav til handicappladser

Ved anlæg af parkeringspladser skal der etableres handicappladser efter nedenstående tabel. Tabellen stammer fra Statens Byggeforskningsinstituts tjekliste for parkeringspladser for personer med handicap. Bemærk at der både skal etableres handicappladser til almindelige biler og til kassebiler på alle parkeringsanlæg med mere end 9 pladser. Se mere via linket i linkboksen.

Generelle krav til cykelparkeringspladser i Nyborg Kommune

Cykelparkering skal etableres som stativer.

Boligområder  
Række- og dobbelthuse, etageboliger, ungdomsboliger, kollegier og enkeltværelser 3 pl. pr. 100 m² etageareal
Erhverv   
Dagligvarebutikker  4 pl. pr. 100 m² etageareal
Udvalgsvarebutikker  2 pl. pr. 100 m² etageareal
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger  2 pl. pr. 100 m² etageareal
Restauranter, cafeer, biografer, teatre, o.l. 1 pl. pr. 5 siddepladser
Institutioner  
Skoler, uddannelsesinstitutioner o.l.  60 pl. pr. 100 elever
Andre institutioner  3 pl. pr. 100 m² etageareal

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk