click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammebestemmelser for facader og skilte

I byområder gælder, at skiltning, udhængsskabe, markiser og opsætning af andet facadeudstyr skal tilpasses bygningens arkitektur og det omgivende byrum. Generelt skal opsætningen respektere facadens opdeling med vinduer, døre, materialer og farvesætning.

Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. 

Facadeskilte skal begrænses til stueetagen.

Skiltning på samme facade skal samordnes.

Lysskilte må kun udføres som bøjet neon - ikke som lyskasser. Lysskilte må ikke blænde, blinke eller pulsere.

Belysning af skilte skal ske diskret og afdæmpet og må ikke blænde.

Reklameflag og -bannere kan kun tillades i erhvervsområder og ved visse typer virksomheder som f.eks. hoteller og kun  i meget begrænset omfang.

I landsbyer og landområdet gælder særlige regler for skiltning i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Se i øvrigt Nyborg Kommunes Skiltepolitik fra 2016. Du kan tilgå den via boksen til højre.

Eksterne links

Skiltepolitik

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk