click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Boligområder

For boligområder i kommunen gælder:

  • At grunde ikke må udstykkes med en grundstørrelse under 700 m2 for åben-lav og 250 m2 for tæt-lav bebyggelse.
  • At tage ikke må beklædes med reflekterende materialer med en glansværdi over 10.

Minimumsgrundstørrelserne skal sikre at alle grunde, der udstykkes til boligformål, har en størrelse der gør at de kan udnyttes hensigtsmæssigt i forhold til dette formål. Minimumsgrundstørrelsen for grunde til åben-lav bebyggelse stammer direkte fra bygningsreglementets regler mens den for grunde til tæt-lav bebyggelse er en lokalt fastsæt minimumsgrænse, der vurderes på en hensigtsmæssig måde at kunne opfylde byggelovens krav til udstykning. En grund på 700 m2 til enfamilieshuse kan bebygges med maksimum 210 m2 (fradrag for småhuse og carport ikke medregnet) med en bebyggelsesprocent på 30, jf. Bygningsreglement 2015. En grund på 250 m2 til tæt-lav boligbebyggelse kan bebygges med maksimum 100 m2 (fradrag for småhuse og carport ikke medregnet) med en bebyggelsesprocent på 40, jf. Bygningsreglement 2015.

Bestemmelsen om glansværdi mindsker gener af naboer til bebyggelse med reflekterende tagmaterialer ved at sætte et maksimum for, hvor meget et tag (tagmateriale) må reflektere lyset. Glanstallet for helt almindelige, uglasserede røde tegl er normalt 2-5 mens tallet for sorte blanke teglsten er ca. 70-80. Generelt beskrives en skala for glanstal sådan:

  • Helmat 00-10
  • Mat 10-20
  • Halvmat 20-40
  • Halvblank 40-60
  • Blank 60-80
  • Helblank 80-100

Der vil i særlige tilfælde kunne tillades tagsten med en højere glansværdi end 10, hvis der er en god arkitektonisk argumentation - f.eks. en patriciervilla, som ud fra en arkitektonisk vurdering ofte godt kan have glaserede tagsten og evt. har haft det i sin oprindelige udformning.

Producenter og leverandører af tegl- og tagsten kan oplyse om glanstallet for de enkelte produkter.

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk