click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Rammer

Rammerne er den del af Kommuneplan 2017, som indeholder bestemmelser for de enkelte dele af kommunen. Disse bestemmelser gælder først og fremmest for kommende lokalplaner. Bestemmelserne vil dog også indgå i den løbende sagsbehandling af f.eks. landzonesager og byggesager med henblik på at vurdere behovet for lokalplaner og sammenhænge med den kommunale planlægning i øvrigt.

I planlovens § 11 b er der opregnet de emner, som kommuneplanens rammedel kan indeholde bestemmelser om. Læs nærmere om disse emner i Vejledning om kommuneplanlægning, som kan findes under afsnittet "Hvad er en kommuneplan".

I kommuneplanen er rammedelen delt op i afsnittet Generelle rammebestemmelser, Rammebestemmelser for enkeltområder og Rammebestemmelser efter anvendelse.

De generelle rammer indeholder rammebestemmelser, der i princippet gælder for alle enkelteområder, der rummer bestemte funktioner. Det kan være bestemmelser vedrørende parkering, skiltning, spildevand m.v.

Rammer for enkeltområder indeholder bestemmelser for ét bestemt område. Det kan bl.a. handle om, hvor meget der må bygges i området, hvor bebyggelsen skal placeres, hvor højt der må bygges, osv. Rammebestemmelser efter anvendelse præsenterer de samme rammer som under rammebestemmelser for enkeltområder, men præsenterer dem opdelt efter anvendelsen: Boligområder, erhvervsområder, osv.

Boligbyggeri Ellinge på kanten af det åbne land

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk