click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / Hovedstruktur / Natur og miljø / Naturbeskyttelse / Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer

I forbindelse med kommuneplanlægningen, herunder ved udlæg af nye arealer til byudvikling eller sommerhusområde, skal der fortsat tages hensyn til naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, hvorfor de beskyttede arealer kun undtagelsesvist bør inddrages.

Beskyttelseslinjerne har udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens §§ 15, 16, 17, 18 og 19 - se link i linkboksen.

Kommunen kan fravige lovens hovedprincip ved konkret dispensation (for strandbeskyttelseslinjen ligger dispensationskompetencen dog hos Kystdirektoratet, jf. § 15).

I forbindelse med lokalplanlægning, hvor omfanget vil medføre en administrativ lettelse for kommunen, f.eks. hvor der er tale om lokalplaner med et større antal successive byggemuligheder, kan Miljøstyrelsen søges om, at linjen ophæves eller reduceres for et område.

Generelle beskyttelseslinjer:

Kyster (kan variere):                                                300 meter
Større  vandløb samt søer over 3 ha:                     150 meter  
Offentlige skove samt private skove over 20 ha.:    300 meter
Fortidsminder:                                                         100 meter
Kirker:                                                                      300 meter

Bygge- og beskyttelseslinjerne i kommunen kan ses via forsiden, hvor der er link til alle kommuneplanens kort. De enkelte linjer kan vælges nederst i listen under kortemaet: Beskyttelseslinjer.

Eksterne links

Naturbeskyttelsesloven

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk