click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed handler om, at alle trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på de offentlige færdselsarealer, herunder de kommunale veje og stier. Kommuneplanen skaber - sammen med den gældende trafiksikkerhedsplan - grundlaget for en endnu mere sikker og tryg trafik i Nyborg Kommune.

Retningslinjer
  1. Alle nye større vejprojekter skal trafiksikkerhedsrevideres.
  2. Området ved Nyborg Station kendt som 'Svanedammen' skal i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for området gentænkes for at øge trafiksikkerheden for områdets brugere.
  3. Det er et mål, at alle skolebørn på kommunens skoler har sikre skoleveje.
Redegørelse

Der arbejdes løbende med trafiksikkerhedsprojekter i Nyborg Kommune. Der arbejdes bl.a. med at øge sikkerheden omkring skoler og til og fra institutioner.

Inden for den forrige planperiode blev der bl.a. etableret en dobbeltrettet cykel- og gangsti fra Frørup til Ørbæk. Der er i 2017 lavet en ny cykelsti over motorvejen fra byen til Nyborg Idræts- og Fritidscenter.

I forbindelse med forarbejder til en helhedsplan for stationsområdet er der udarbejdet trafiksikkerhedsundersøgelser med fokus på de to skoler i området.

Eksterne links

Trafiksikkerhedsplan 2009

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk