click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Infrastruktur og teknik

Infrastruktur og teknik omfatter de dele af den kommunale virksomhed, der handler om veje, stier, kollektiv trafik, havne og andre tekniske anlæg f.eks. affald og varmeforsyning. Herudover berøres andre tekniske anlæg så som vindmøller, biogasanlæg og lign.

Alle disse temaer er afgørende betingelser for borgeres og virksomheders daglige tilværelse, og de udgør dermed vigtige kommunale opgaver. I Kommuneplan 2017 gennemgås de enkelte temaer i forhold til den planlagte udvikling de næste 12 år.

Fælles fynsk infrastrukturplan

De 10 fynske borgmestre har besluttet at udarbejde en fælles fynsk infrastrukturstrategi. Formålet med infrastrukturstrategien er at fremme vækst i arbejdspladser, øge bosætningen og bidrage til trivsel og udvikling i alle egne på Fyn og øerne. Strategien skal bidrage til at prioritere og fremme de mest relevante og nødvendige infrastrukturinvesteringer på Fyn.

Mål og intentioner for strategien er beskrevet i et selvstændigt opslag om Fælles fynsk Infrastrukturplan.

Strategien kan ses via linket i linkboksen.

Den nedlagte jernbaneviadukt i Langå

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk