click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Ferie og fritid

Ferie og fritid i kommuneplanen omfatter aktiviteter og anlæg, som især retter sig imod borgernes fritid og mod turister og gæster fra ind- og udland, primært i forhold til den fysiske planlægning

Turisme og oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomien og turismen forventes fremover at få stor betydning for jobskabelsen i kommunen i takt med at traditionelle arbejdspladser indenfor industri og landbrug reduceres.

Nyborg by er kommunens kulturcentrum, der bl.a. rummer Nyborg Slot, som er et særligt stykke dansk kultur med en helt unik historie. Byrådet betragter Nyborg Slot som det kulturelle fyrtårn for turisterhvervet. Historien om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som Kongeborg genskabes i de kommende år gennem massive investeringer i det unikke kulturarvsområde omkring slottet og Torvet. Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2019. Målet er at være på UNESCOs verdensarvliste i 2021.

Nyborg er kendt som et centralt beliggende hotel- og konferencested i stærk udvikling, hvilket ønskes styrket.

Nyborg har en attraktiv kystlinje med gode strande og fiskevande, der strækker sig fra Kongshøj i syd til Risinge i nord. De velbevarede og hyggelige landsbyer, slotte og herregårde, kirker og de mange oldtidsminder er ligeledes med til at skabe de rigtige rammer for oplevelsesrige besøg i kommunen.

Mål for turisme og fritidsaktiviteter

Byrådet ønsker på det turistmæssige område at markedsføre kommunen bredt med udgangspunkt i det overordnede slogan: "Nyborg - Danmarks Riges Hjerte".
Nyborg Slot skal profileres som et kulturelt fyrtårn, og udviklingen af det samlede kulturarvsprojekt "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" har højeste prioritet.

Tilgængeligheden i Nyborgs natur og langs Nyborgs kyst søges øget bl.a. gennem det tværkommunale shelterprojekt Blå Støttepunkter og gennem det Blå Kystaktivitetsråd. Cykelturismen søges i de kommende år styrket gennem det tværkommunale projekt sammen med Destination Fyn. Der er stor fokus på events og eventturisme. Der skal bakkes op om slotskoncerter, Nyborg Voldspil og lignende events og aktiviteter.

Initiativer for at etablere turisme og udvikle turismen skal understøttes.

Det skal sikres, at udviklingen af turismen i kommunen så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg, og at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turister og lokalbefolkning.

Der er udarbejdet og vedtaget en ny vækstpolitik "FREMAD i Nyborg Kommune - SAMMEN om vækst og udvikling 2016-2020", hvori indgår en turismestrategi, en erhvervsstrategi og en bosætningstrategi. Vækstppolitikken kan ses ved at klikke på link i linkboksen.

Nyborg Kommune rummer gode muligheder for at tilgodese fritidsaktiviteterne for kommunens egen befolkning. Det gælder i forhold til forskellige udendørsaktiviteter. Disse aktivitetsmuligheder skal styrkes.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række forskellige temaer under Ferie og Fritid. For hvert tema opstiller kommuneplanen mål og retningslinjer, som er begrundet og uddybet i den tilhørende redegørelse.

Som grundlag for kommuneplanens dispositioner er der udarbejdet en redegørelse om kommunens sammenhængende turispolitiske overvejelser. 

Nyborg Slot og voldanlæg - Kulturelt og turistmæssigt fyrtårn    

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk