click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Nyborg

Nyborg er med sine ca. 17.400 indbyggere den naturlige hovedby i det østfynske område. En købstad og tidligere fæstningsby med en helstøbt historisk bykerne, der er præget af slottet og det intakte voldanlæg. Byens udvikling er ligeledes præget af tiden som færgeby, der har åbnet mulighed for en større byomdannelse efter nedlæggelse af færgetrafikken og åbningen af Storebæltsbroen.

I Nyborg by findes det store og varierede udbud af service- og kulturtilbud, der kendetegner en større dansk provinsby, - herunder sygehus, svømmehal, gymnasium, golfbane, turistkontor, biograf, teater og museum. Det gode service- og kulturudbud i Nyborg by har stor betydning for at fastholde nuværende borgere og tiltrække nye virksomheder og nye borgere og turister til kommunen.

Nyborgs styrke er den geografiske placering centralt i landet med nærhed til motorvej, jernbane og dybvandshavn. Det har betydet en stigende bosætning både på de bynære havnearealer og i nye boligområder. Denne positive udvikling skal viderføres gennem planlægning af nye attraktive boligområder, kvalitative løft af bykernen og forbedringer af erhvervs- og handelslivet i byen.

Nyborg Slot og by var i middelalderen og frem til 1560 kongens opholdssted (Danehoffet). Fortællingen om Nyborg Slot og by er enestående, og der arbejdes målrettet på at udvikle Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCOs Verdensarvsliste. Projektet "Nyborg Danmarks Riges Hjerte" har højeste prioritet og betragtes som en væsentlig faktor for udviklingen og profileringen af Nyborg.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på en række sider med kommuneplanens mål, retningslinjer og redegørelser  for udviklingen i Nyborg inden for en række centrale temaer. 

Nyborg

Eksterne links

"Danmarks Riges Hjerte"

 

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk