click me

Bliv hørt

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til din kommentar via email til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk eller med posten til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Vedtaget

Vedtaget

Kommuneplan 2017 er den gældende kommuneplan for Nyborg Kommune.

Kommuneplanen blev vedtaget af byrådet i Nyborg 19. december 2017 og offentlig bekendtgjort 16. januar 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 blev godkendt til offentlig fremlæggelse af byrådet i Nyborg 20. juni 2017 og planforslaget var i offentlig høring fra 8. august til 3. oktober 2017.

Vision
Hovedstruktur
Rammer
Hvad gælder for mig?
Tillæg til kommuneplanen

Forside / A-Å indeks

A-Å indeks

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø   1   2   3   4   5   6   7   8   9


A

Aflyste rammer
Andre tekniske anlæg
Aunslev
Aunslev/Hjulby

Til toppen af siden


B

B Boligområder
Befolknings- og boligudvikling
Beskyttede naturområder
Biogasanlæg
BL Blandet bolig og erhverv
Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m PDF Forside
Boligbebyggelse ved Strandhøjen - Skaboeshusevej (p) PDF Forside
Boligområder
Boligområder i Nyborg
Boligområder i Ullerslev
Boligområder i Ørbæk
By og land
Bygge- og beskyttelseslinjer
Byggeri i det åbne land
Bygningsbevaring og bevarende lokalplaner
Bymidten og havnen i Nyborg
Bymønster og byudvikling

Til toppen af siden


C

C Centerområder
Campingpladser
Campushaven - Sylleskovvej PDF Forside

Til toppen af siden


D

Det åbne land
Detailhandel
Detailhandel i Nyborg
Detailhandel i Ullerslev
Detailhandel i Ørbæk
Drikkevand og Grundvand

Til toppen af siden


E

E Erhvervsområder
Ellinge
Ellinge
Erhvervsområder i Nyborg
Erhvervsområder i Ullerslev
Erhvervsområder i Ørbæk
Erhvervsudvikling

Til toppen af siden


F

Ferie og fritid
Ferie og Fritid - Sammenhængende turistpolitiske overvejelser
Fredninger
Fremkommelighed
Friluftsliv
Frørup
Frørup
Fælles fynsk infrastrukturplan

Til toppen af siden


G

Generelle rammebestemmelser
Geologi
Grundvandsbeskyttelse
Grøn omstilling / Bæredygtighed
Grønne områder i Nyborg
Grønne områder i Ullerslev
Grønne områder i Ørbæk
Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune PDF Forside

Til toppen af siden


H

Havne
Hele kommunen
Herrested / Måre
Herrested/Måre
Hovedstruktur
Hovedtemaer
Hvad gælder for mig?
Højlager ved Danrice i Ørbæk PDF Forside

Til toppen af siden


I

Infrastruktur og teknik
Internationalt beskyttede naturområder

Til toppen af siden


J

Jordbrug
Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder PDF Forside

Til toppen af siden


K

Klimatilpasning
Kollektiv trafik
Kolonihaver
Kulturarv og bevaring
Kulturarvsmasterplan for Nyborg
Kulturmiljøer og fortidsminder
Kystnærhedszonen

Til toppen af siden


L

L Landområder
Lagerhaller på Lindholm Havn PDF Forside
Landområdet
Landskaber
Langtved
Langtved
Lavbundsarealer og vådområder
Lystbådehavne

Til toppen af siden


M

Miljøvurdering af Kommuneplan 2017

Til toppen af siden


N

Natur og miljø
Naturbeskyttelse
Naturforvaltning
Nyborg
Nyborg
Nyborg i 2025 - Byrådets vision
Nyborg og omverdenen
Nyborg Slot og by
Nye rammer

Til toppen af siden


O

O Områder til offentlige formål
Offentlige formål på Slotsholmen - 1.O.22 PDF Forside
Områder til produktionsvirksomheder PDF Forside
Overnatningstilbud

Til toppen af siden


P

PDF Forside
Planlægning for produktionserhverv
Potentielle naturområder
Potentielle økologiske forbindelser
Pylon ved Storebæltsvej i Nyborg PDF Forside

Til toppen af siden


R

R Rekreative områder
Rammebestemmelser efter anvendelse
Rammebestemmelser for antenner og master
Rammebestemmelser for bevaringsværdige bygninger
Rammebestemmelser for enkeltområder
Rammebestemmelser for facader og skilte
Rammebestemmelser for fri- og opholdsarealer
Rammebestemmelser for grundvand
Rammebestemmelser for hegning
Rammebestemmelser for klimatilpasning
Rammebestemmelser for parkering
Rammebestemmelser for risikovirksomheder
Rammebestemmelser for solceller og solfangere
Rammebestemmelser for sommerhuse
Rammebestemmelser for spildevand
Rammebestemmelser for støj
Rammebestemmelser for tilgængelighed
Rammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Rammer
Råstoffer
Refsvindinge
Refsvindinge

Til toppen af siden


S

S Sommerhusområder
Samlet udviklingsplan for Nyborg
Samlet udviklingsplan for Ullerslev
Samlet udviklingsplan for Ørbæk
Skellerup
Skellerup
Skovrejsning
Smart City
Sommerhuse
Støj
Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur PDF Forside
Svindinge
Svindinge

Til toppen af siden


T

T Tekniske anlæg
Tårup
Tårup
test PDF Forside
Tilgængelighed
TILLAEGFORSIDE
Tillæg til kommuneplanen
Trafiksikkerhed
Trafikstier
Tæt-lav boligbebyggelse på Vestergaard - Ullerslev PDF Forside

Til toppen af siden


U

Udvidelse af bykernen i Nyborg PDF Forside
Udvidelse af Nyborg bykerne PDF Forside
Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup PDF Forside
Udvidelse af Nyborgs bykerne PDF Forside
Udvidelse af Nyborgs bykerne PDF Forside
Udvidelse af Nyborgs bykerne PDF Forside
Udvidelse af Nyborgs bymidte PDF Forside
Udvidelse af Nyborgs bymidte PDF Forside
Ullerslev
Ullerslev

Til toppen af siden


V

Vandforsyning
Vandindvinding
Vandløb, søer og kystvande
Veje
Vindinge/Rosilde
Vindinge/Rosilde
Vindmøller
Vision

Til toppen af siden


Ø

Økologiske forbindelser
Ørbæk
Ørbæk
Øvrige landsbyer
Øvrige landsbyer og landdistrikter

Til toppen af siden


1

1 - Offentlige formål på Slotsholmen - 1.O.22
1.B.1
1.B.1
1.B.10
1.B.11
1.B.11
1.B.12
1.B.13
1.B.14
1.B.15
1.B.16
1.B.17
1.B.18
1.B.19
1.B.2
1.B.2
1.B.20
1.B.20
1.B.20
1.B.21
1.B.22
1.B.23
1.B.24
1.B.25
1.B.26
1.B.27
1.B.28
1.B.29
1.B.3
1.B.30
1.B.31
1.B.32
1.B.33
1.B.34
1.B.35
1.B.36
1.B.37
1.B.38
1.B.39
1.B.4
1.B.40
1.B.41
1.B.42
1.B.43
1.B.44
1.B.46
1.B.47
1.B.5
1.B.6
1.B.7
1.B.8
1.B.9
1.BL.1
1.BL.2
1.BL.3
1.BL.4
1.BL.5
1.BL.6
1.BL.7
1.BL.8
1.BL.9
1.C.1
1.C.1
1.C.10
1.C.2
1.C.2
1.C.3
1.C.3
1.C.4
1.C.4
1.C.5
1.C.5
1.C.5
1.C.6
1.C.6
1.C.7
1.C.7
1.C.8
1.C.8
1.C.9
1.E.1
1.E.10
1.E.11
1.E.12
1.E.13
1.E.14
1.E.16
1.E.17
1.E.17
1.E.18
1.E.19
1.E.2
1.E.3
1.E.4
1.E.5
1.E.5
1.E.6
1.E.7
1.E.8
1.E.8
1.E.9
1.O.1
1.O.10
1.O.11
1.O.12
1.O.13
1.O.14
1.O.15
1.O.16
1.O.17
1.O.18
1.O.19
1.O.2
1.O.20
1.O.21
1.O.22
1.O.3
1.O.35
1.O.4
1.O.4
1.O.6
1.O.8
1.O.9
1.R.1
1.R.10
1.R.11
1.R.12
1.R.13
1.R.13
1.R.14
1.R.15
1.R.16
1.R.17
1.R.18
1.R.19
1.R.2
1.R.20
1.R.21
1.R.22
1.R.23
1.R.24
1.R.3
1.R.4
1.R.5
1.R.6
1.R.7
1.R.8
1.R.9
1.S.1
1.S.2
1.S.3
1.S.3
1.T.1
1.T.2
1.T.3
1.T.4
1.T.5
10.B.1
10.B.2
10.B.3
10.B.4
10.B.5
10.B.6
10.BL.1
10.BL.2
10.O.1
10.R.1
11 - Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune
11.B.1
11.BL.1
11.E.1
11.E.2
11.O.1
11.R.1
11.R.2
12 - Boligbebyggelse ved Strandhøjen - Skaboeshusevej
12 Boligbebyggelse ved 'Strandhøjen' - Skaboeshusevej - Kommuneplantillæg ramme 1
12 Boligbebyggelse ved 'Strandhøjen' - Skaboeshusevej - Kommuneplantillæg ramme 2
12.B.1
12.B.2
12.B.3
12.B.4
12.BL.1
12.O.1
12.O.2
12.R.1
13 - Pylon ved Storebæltsvej i Nyborg
13.B.1
13.BL.1
13.BL.2
13.O.1
13.R.1
14 - Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m
14.BL.1
15 - Lagerhaller på Lindholm Havn
15.BL.1
15.E.1
15.O.1
15.R.1
16 - Udvidelse af bykernen i Nyborg
16 - Udvidelse af Nyborg bykerne
16 - Udvidelse af Nyborgs bykerne
16 - Udvidelse af Nyborgs bykerne
16 - Udvidelse af Nyborgs bykerne
16 - Udvidelse af Nyborgs bymidte
16 - Udvidelse af Nyborgs bymidte
16.BL.1
17
17.BL.1
17.E.1
17.O.1
18.BL.1
18.O.1
18.R.1
19.BL.1

Til toppen af siden


2

2 - Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup
2 Udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Kommuneplantillæg ramme 1
2.B.1
2.B.10
2.B.2
2.B.3
2.B.4
2.B.5
2.B.6
2.B.7
2.B.8
2.B.8
2.B.9
2.BL.1
2.BL.2
2.BL.3
2.C.1
2.C.1
2.E.1
2.E.2
2.E.3
2.E.4
2.O.1
2.O.2
2.O.4
2.O.5
2.O.6
2.O.7
2.R.1
2.R.2
2.R.3
2.T.1
20.BL.1
20.O.1
20.T.1
21.BL.1
21.O.1
22.BL.1
23.BL.1
26.BL.1

Til toppen af siden


3

3 - Boliger ved Ingolfsgade
3.B.1
3.B.2
3.B.3
3.B.4
3.B.4
3.B.5
3.BL.1
3.BL.2
3.BL.3
3.BL.4
3.C.1
3.C.1
3.E.1
3.E.2
3.E.3
3.E.4
3.E.5
3.E.6
3.O.1
3.O.2
3.O.3
30.A.1
30.E.1
30.L.1
30.L.2
30.O.1
30.R.1
30.R.2
30.R.4
30.R.5
30.R.6
30.R.7
30.R.8
30.S.1
30.S.1
30.S.10
30.S.10
30.S.11
30.S.11
30.S.12
30.S.12
30.S.13
30.S.14
30.S.14
30.S.2
30.S.2
30.S.3
30.S.3
30.S.4
30.S.4
30.S.5
30.S.5
30.S.6
30.S.6
30.S.7
30.S.7
30.S.8
30.S.8
30.S.9
30.S.9
30.T.1
30.T.10
30.T.11
30.T.13
30.T.14
30.T.2
30.T.4
30.T.5
30.T.6
30.T.7
30.T.8
30.T.9

Til toppen af siden


4

4 - Højlager ved Danrice i Ørbæk
4 Højlager ved Danrice i Ørbæk - Kommuneplantillæg ramme 1
4.B.1
4.BL.1
4.BL.2
4.E.1
4.O.2

Til toppen af siden


5

5 - Justering af bebyggelsesmuligheder i en række sommerhusområder
5.B.1
5.B.2
5.B.3
5.B.4
5.BL.1
5.E.1
5.O.1
5.O.2
5.O.3
5.T.1

Til toppen af siden


6

6 - Områder til produktionsvirksomheder
6.B.1
6.BL.1
6.E.1
6.E.2
6.O.1
6.O.2
6.O.3
6.R.1

Til toppen af siden


7

7 - Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur
7.B.1
7.B.2
7.B.3
7.B.4
7.BL.1
7.BL.5
7.BL.6
7.E.1
7.O.1
7.O.2

Til toppen af siden


8

8 - Campushaven - Sylleskovvej
8 Campushaven - Sylleskovvej - Kommuneplantillæg ramme 1
8 Campushaven - Sylleskovvej - Kommuneplantillæg ramme 3
8.B.1
8.BL.1
8.O.1

Til toppen af siden


9

9 - Tæt-lav boligbebyggelse på Vestergaard - Ullerslev
9.B.1
9.B.2
9.BL.1
9.O.1
9.O.2
9.O.2
9.R.1

Til toppen af siden

Kontakt

Nyborg Kommune
Rådhuset Torvet 1, 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000
e-mail: kommune@nyborg.dk